Những điều bạn cần biết về cấu tạo của ve áo

Khi muốn có một bộ suit bespoke, bạn nên có một số hiểu biết nhất định về suit để có thể miêu tả cho các thợ may một cách chính xác nhất.

Tất nhiên, các thợ may sẽ tư vấn cho bạn kiểu dáng phù hợp, nhưng bạn cũng cần nắm được một số khái niệm sau để có thể miêu tả đúng kiểu dáng mà mình mong muốn:
1. Lapel type (Dáng ve áo): Đây sẽ là đặc điểm chính mà dựa vào đó, ve áo được chia thành 3 loại – notch lapels, peak lapels và shawl lapels (tạm dịch: ve áo thường, ve áo nhọn và ve áo kiểu khăn choàng)
2. Lapel width (Độ rộng ve áo): Là kích thước đo từ phần rộng nhất của ve áo đến rìa phía trong của ve áo. Có 3 kích thước thông dụng: Slim (loại mảnh) ~ 2,25-2,75 inches, Regular (loại thường) ~ 3 – 3,5 inches, Wide (loại rộng) ~ 3,75-4,5 inches
3. Lapel roll (Phần cuộn của ve áo): Phần rủ và cuộn của ve áo, phía trên của chiếc khuy đầu tiên.

Bình luận