Đừng nói không với cà vạt sặc sỡ!

Bạn bỏ qua những chiếc cà vạt sặc sỡ vì cho rằng chúng thiếu tinh tế? Trên thực tế, một chiếc cà vạt sặc sỡ sẽ “add” thêm sự tinh tế cho bộ suit tinh tế và chuẩn mực của bạn.

Bình luận